نمایش 1–12 از 54 نتیجه

نمایش 9 24 36

پنل ال ای دی توکار آرنو (ARNO)

پنل ال ای دی آرنو (ARNO) چراغی توکار است که با توان های مصرفی 3،6،9،12،18،24،36 وات عرضه میگردد و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ توکار COB لوگان (LOGAN)

چراغ COB توکار لوگان (LOGAN) چراغی توکار است که با توان های مصرفی10،20 و 30 وات عرضه میگردد و در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-1707-MDP

چراغ خطی 11 وات توکار مدل چراغی است توکار که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-1715A-MDP

چراغ خطی 11 وات توکار چراغی است که در رنگ بدنه و رنگ کاور نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-1602-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-2623-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-MDP

چراغ خطی روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-H.EFFچراغی است با توان 11 وات که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-3030-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار/ آویز چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-MDP

چراغ خطی توکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-MDP چراغی است با توان 21 وات که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-5532A-MDP

چراغ توکار 21 وات خطی چراغی است که در رنگ بدنه و رنگ کاور نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-7635A-MDP

چراغ خطی 21 وات توکار چراغی است که در رنگ بدنه و رنگ کاور نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-10235M-MDP

چراغ خطی 47 وات روکار/ آویز مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...