نمایش 1–12 از 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-1602-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-2623-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-MDP

چراغ خطی روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-H.EFFچراغی است با توان 11 وات که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-3030-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار/ آویز چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-10235M-MDP

چراغ خطی 47 وات روکار/ آویز مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 22 وات روکار/آویز مدل SPL-LINE LIGHT-5575-MDP

چراغ آویز خطی 22 وات روکار/آویز مدل SPL-LINE LIGHT-5575-MDP چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 23 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-1602-H.EFF

چراغ خطی 23 وات روکار مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 23 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-2623-H.EFF

چراغ خطی 23 وات روکار مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 23 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-MDP

چراغ خطی روکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-MDP چراغی است روکار با توان 23 وات قابل نصب به صورت روکار (قابل نصب برروی سطح سقف یا دیوار) و آویز است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود...

چراغ خطی 23 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-H.EFF

چراغ خطی روکار مدل چراغی است با توان 23 وات که جنس بدنه و بخش خنک کننده ی این محصول آلومینیوم است و عاری از جیوه میباشد و در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 23 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-3030-H.EFF

چراغ خطی 23 وات روکار/ آویز چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول الومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 46 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-H.EFF

چراغ خطی است روکار با توان 46 وات که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس بدنه و بخش خنک کننده ی این محصول آلومینیوم است و در معماری نور عرضه میگردد...