نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36

چراغ خطی 11 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-1707-MDP

چراغ خطی 11 وات توکار مدل چراغی است توکار که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-1715A-MDP

چراغ خطی 11 وات توکار چراغی است که در رنگ بدنه و رنگ کاور نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-1602-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-2623-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-MDP

چراغ خطی روکار مدل SPL-LINE LIGHT-4215-H.EFFچراغی است با توان 11 وات که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 11 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-3030-MDP

چراغ خطی 11 وات روکار/ آویز چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-MDP

چراغ خطی توکار مدل SPL-LINE LIGHT-3535-MDP چراغی است با توان 21 وات که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-5532A-MDP

چراغ توکار 21 وات خطی چراغی است که در رنگ بدنه و رنگ کاور نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-7635A-MDP

چراغ خطی 21 وات توکار چراغی است که در رنگ بدنه و رنگ کاور نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 21 وات روکار/ آویز مدل SPL-LINE LIGHT-10235M-MDP

چراغ خطی 47 وات روکار/ آویز مدل چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود.جنس این محصول آلومینیوم است و در دو رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 22 وات روکار/آویز مدل SPL-LINE LIGHT-5575-MDP

چراغ آویز خطی 22 وات روکار/آویز مدل SPL-LINE LIGHT-5575-MDP چراغی است که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...

چراغ خطی 23 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-1707-H.EFF

چراغ خطی 23 وات توکار مدل SPL-LINE LIGHT-1707-H.EFF چراغی است توکار که در رنگ بدنه نقره ای تولید می شود و در سه رنگ نوری در معماری نور عرضه میگردد...